1 year ago

làm bằng cấp 3 hà nội

Đối với thí sinh tự do, tùy theo mục đích dự thi, tùy theo việc chọn lựa tổ hợp môn xét tuyển đại học, cao đẳng có thể chọn cả bài thi (tại điểm a) hoặc chỉ chọn một số môn thành phầ read more...1 year ago

nhận làm bằng cấp 3

Đối với thí sinh tự do, tùy theo mục đích dự thi, tùy theo việc chọn lọc tổ hợp môn xét tuyển đại học, cao đẳng có thể chọn cả bài thi (tại điểm a) hoặc chỉ chọn một số môn thành phầ read more...